Kvalitet

kvalitet

Saybolt Danmarks kvalitetstyringssystem er certificeret iht. standarden ISO 9001.

ISO 9000 handler om kvalitet, hvilket er nøgleordet for enhver service virksomhed. Certifikatet omfatter hele den administrative og operationelle proces for kvantitet og kvalitetsinspektion, som udføres af Saybolt Danmark.

Kvalitetssystemet gennemgår løbende opgraderinger og ændringer, således at alle procedurer til enhver tid tilpasses nyeste teknik, viden samt kundernes krav. Det betyder, at alle opgaver udføres på opdateret grundlag, teknisk korrekt og iht. sidste nye standarder og metoder.

Kvalitetssystemet er for Saybolt Danmark et vigtigt skridt i en fortsat proces til forbedret service til gavn for dig som kunde, og til øget arbejdsglæde hos vore medarbejdere.

Ved kvalitet forstår SAYBOLT DANMARK A/S:

Til enhver tid at levere en ydelse der møder eller overstiger kundens forventning.

 1. SAYBOLT DANMARK A/S tilstræber at forsyne vores kunder med en professionel, uvildig og effektiv service på en måde der afspejler vores viden, som skal være op til den til enhver tid højeste standard, således at kundernes behov og forventninger tilfredsstilles, under hensyntagen til lovmæssige krav og samfundsmæssige normer.
 2. SAYBOLT DANMARK A/S forstår ved kvalitet, beherskelsen og varige strukturerede procedurer af alle processer i virksomheden – og efterstræber derved et system af integreret kvalitetsbeherskelse.
 3. Som grundbegreb håndteres basisprincipperne af “SAYBOLT DANMARK QUALITY SYSTEM”, som skal opfylde kravene i normen ISO 9001, og som til enhver tid lever op til de i denne norm stillede krav.
 4. Tjeneste der ydes af SAYBOLT DANMARK A/S skal etableres på en økonomisk forsvarlig måde til konkurrencedygtige priser, og til en omkostningspris, som giver overskud og samtidigt sikre en optimal kvalitet af arbejdet.
 5. SAYBOLT DANMARK A/S stiller hertil de nødvendige midler til rådighed og indretter organisationen dertil.
 6. Kvalitet er en uadskillelig del af SAYBOLT DANMARK A/S virksomhedsformål og leverer derved et essentielt bidrag til virksomhedens kontinuitet.
 7. For at garantere kvaliteten og derved opnå kundernes tillid, er det nødvendigt at fastlægge et system af planlagte og systematiske handlinger i organisationen. Ledelsen forpligtiger sig til at sikre løbende forbedringer af kvaliteten i såvel kvalitetsstyringssystemet som kvaliteten at de ydelser vi leverer.
  Regelmæssige auditeringer af kvalitetssystemet samt måling af kundetilfredshed er derved nødvendige.
 8. Kvalitet kræver en uophørlig omsorg og ansvar fra alle medarbejdere og kræver inden for organisationen en vedvarende proces af integreret kvalitetsbeherskelse. For enhver i organisationen skal der være klarhed over hans/hendes opgaver og beføjelser samt ansvar og forpligtigelser overfor forretningsforbindelser.

Kvalitetsmål:

 • Saybolt Danmark A/S skal på alle niveauer udføre tjenesteydelser på en sådan måde, at antallet af konstaterede fejl og mangler reduceres fra år til år.
 • Saybolt Danmark A/S skal udføre alle tjenesteydelser på en måde, der kvalitetsmæssigt tilfredsstiller kundernes krav.
 • Saybolt Danmark A/S skal til enhver tid udføre sine aktiviteter på en sådan måde, at kvalitetskravene beskrevet i standarden ISO 9001 opfyldes.
top