Etik

etik

Som upartisk og uafhængig kontrolvirksomhed er det vitalt for både vores og vore kunders virke, at vi opretholder en høj standard af uvildighed og etik. I 1997 indførte Saybolt International sin egen “Ethic Code”, en politik som siden er styrket via Saybolt arbejde indenfor IFIA (the International Federation of Inspection Agencies). Et arbejde der i Januar 2004 udmøntede sig i, at Saybolt-gruppen tiltrådte og implementerede “The IFIA Complience Code” i Saybolts politik om etik og uvildighed.

Vores “Complience Code” styrker kampen imod international korruption og bestikkelse, og søger at promovere højere og skarpere business-standarder på det etiske område. Herunder OECD’s Konvention Til Bekæmpelse af Bestikkelse (1999) og “The Business Principles for Countering Bribery”, udviklet af Transparancy International og Social Accountability International i 2002.

Hovedmålet med Saybolts Complience Code er at adressere følgende:

Regler om Integritet:
Troskab overfor målinger og disses usikkerheder, interessekonflikt, beskyttelse af konfidentielle oplysninger.

Anti-bestikkelses regler:
Overensstemmelse med lovgivning, risikoanalyse, politiske bidrag, velgørenhed og sponsorater, gaver m.v.

Fair marketing-regler:
Sandfærdig og ikke vildledende markedsføring, anstændig og ordentlig repræsentation.

Saybolts Complience Code implementeres globalt i alle vore enheder, administrative som operationelle.

United Nations Global Compact

I 2002 tiltrådte Saybolt United Nations Global Compact efter opfordring fra Generalsekretær Kofi Annan.

Global Compact er et frivilligt initiativ startet af FN. Formålet med initiativet er at etablere et partnerskab mellem FN og det internationale erhvervsliv om at fremme virksomheders samfundsmæssige engagement i en global sammenhæng.

Global Compact indeholder ni principper, der tager udgangspunkt i FN-organisationernes arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljørettigheder.

For mere detaljeret oplysninger om emnet, den nøjagtige engelske ordlyd, samt fortolkning af principperne henviser vi til FN’s hjemmeside herom: www.unglobalcompact.org

De ni principper er:

Menneskerettigheder

  • Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.
  • Princip 2: Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

  • Princip 3: Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger.
  • Princip 4: Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.
  • Princip 5: Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde.
  • Princip 6: Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljørettigheder

  • Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
  • Princip 8: Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
  • Princip 9: Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
top