Miljø

miljoe

Miljøpolitik
Det er Saybolts politik at udføre sine forretninger i overensstemmelse med gældende miljø-regulativer. På områder eller lokaliteter, hvor der ikke eksisterer regulering, udfører Saybolt sit praktiske arbejde skånsomt, i bestræbelsen på at beskytte sine medarbejdere og miljøet.

Lokale managers leder deres virksomhed i overensstemmelse med gældende miljø-regulativer og -lovgivning.

Managers har ansvaret for opretholdelsen af et sikkert arbejdsmiljø samt tillige at implementere nødvendige programmer og procedurer, således at Saybolts virke møder virksomhedens miljømæssige mål samt gældende lovgivning.

Saybolt yder, fra centralt hold, rådgivning vedrørende miljøsager til alle medarbejdere og managers. Virksomheden sørger for træning af ansatte, samt regelmæssig kontrol ved auditering.

Hver medarbejder er ansvarlig for, at hans/hendes job-funktion udføres under konstant hensyn til Saybolt’s forpligtelser overfor denne politik.

United Nations Global Compact
I 2002 tiltrådte Saybolt United Nations Global Compact efter opfordring fra Generalsekretær Kofi Annan.

Global Compact er et frivilligt initiativ startet af FN. Formålet med initiativet er at etablere et partnerskab mellem FN og det internationale erhvervsliv om at fremme virksomheders samfundsmæssige engagement i en global sammenhæng.

Global Compact indeholder ni principper, der tager udgangspunkt i FN-organisationernes arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljørettigheder.

For mere detaljeret oplysninger om emnet, den nøjagtige engelske ordlyd, samt fortolkning af principperne henviser vi til FN’s hjemmeside herom: www.unglobalcompact.org

De ni principper er:

Menneskerettigheder

  • Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.
  • Princip 2: Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

  • Princip 3: Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger.
  • Princip 4: Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.
  • Princip 5: Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde.
  • Princip 6: Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljørettigheder

  • Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
  • Princip 8: Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
  • Princip 9: Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
top